Kasa no Shita, Futari Manga - Oku Kasa no Shita, Futari