Kashikomarimashita, Destiny Manga - Oku Kashikomarimashita, Destiny