Kowagaranai de, Soba ni Ite Manga - Oku Kowagaranai de, Soba ni Ite