Hime to Knight to, Tonari no Watashi. Manga - Oku Hime to Knight to, Tonari no Watashi.